Santa Cristina disposa de mig milió més per fer inversions al poble

La bossa de diners per fer inversions aquest any a Santa Cristina d'Aro s'acaba d'engreixar en mig milió d'euros. Després de 10 anys ha vençut un dipòsit d'una subhasta

i per tant l'ajuntament ja disposa d'aquests diners que en el ple d'aquest dijous ja va incorporar dins del Pressupost 2013.

Amb els diners a disposició el govern municipal ja els hi ha trobat sortida. Per una banda s'amortitzarà deute en gairebé 200.000 euros. recordem que el consistori cristinenc té un deute viu d'uns 6 milions d'euros. Però a part de baixar la ràtio d'endeutament el govern havia de tirar endavant une sinversions prioritàries i d'urgència al poble. Es faran unes obres a l'escola bressol per canviar-ne el paviment i s'hi instal·larà una caldera de gas condensació. Es dotarà a la Policia Local d'armilles antibalses i més equipament com càmeres de seguretat per poder fer front a l'augment de robatoris i delictes dels últims mesos. També s'instal·laran unes càmeres de vigilància a les entrades del poble que graven la memortizen la matrícula dels vehicles i si en detecten alguna de sospitosa trameten directament la informació a la policia catalana. S'instal·larà un aparell nou de climatització al pavelló d'esports. Es construiran 20 nínxols nous al cementiri ja que a dia d'avui només en queden 4 de lliures. S'ha guardat una partida per destinar a un repetidor de TDT per acabar amb els problemes de recepció de senyal a algunes zones del municipi. també s'ha guardat una partida per fer una modificació del POUM al sector Salom que és necessària davant la sentència que l'ha anul·lat. Es compraran focus i un equip de so per l'Espai Ridaura, es comprarà una màquina retroexcavadora per la brigada i s'ampliaran algunes partides ja existents al pressupost com la que es destina al Banc d'Aliments. També s'han destinat 56.000 euros per avançar en el pagament de recompra d'una parcel·la. Tot això a més de 100.000 euros que el govern destinarà a reparar la via pública. Precisament aquests diners són els que van obrir la polèmica dins del plenari amb l'oposició que els hi reclamava més participació ciutadana, més documentació i més diàleg.

El govern es va comprometre a crear una comissió de seguiment perquè l'oposició estigui contínuament informada sobre les obres a la via pública que es fan amb aquests 100 mil euros i què s'hi gasta el consisotori. Precisament aquestes obres s'encarregaran a petits empresaris locals.

Finalment el punt es va aprovar únicament amb els vots favorables de CiU, les abstencions del PP i PSC i els vots contraris d'EMP i ERC. Un plenari el del mes d'agost que ha suposat triplicar el paquet que hi havia destinat dins del Pressupost a les inversions municipals.