Govern i oposició enfrontats per les ordenances a Santa Cristina d’Aro

El govern de Santa Cristina d'Aro, en minoria, proposa una congelació de les taxes i dels impostos per l'any 2014, llevat de la taxa d'escombraries que s'incrementarà un 4'5% o altres casos puntuals.

 El grup de Convergència i Unió també destaca la congelació de l’IBI des del començament de mandat o una bonificació per les plusvàlues per herència.

 

El soci de govern de Convergència i Unió, el Partit Popular, dona suport a les ordenances de l'any 2014 perquè durant les negociacions de la proposta han aconseguit una rebaixa de l'increment de la taxa d'escombraries.

Els grups a l'oposició no hi donen suport. Per exemple, els regidors d'Esquerra Republicana de Catalunya no estan d'acord amb la puja d'alguns impostos i taxes, malgrat sigui un petit increment. Ells són partidaris d'abaixar-los, reduir l’IBI i fer una revisió cadastral per adaptar el coeficient al context actual.

 

El grup d’Emprenedors per Santa Cristina també considera insuficient la congelació de l’IBI en base al valor cadastral de l'any 2005 i un coeficient multiplicador del 0'67. A més, planteja una reducció del 10% del rebut de l’IBI per a totes les famílies i empreses o planteja que la puja del cost del servei de la recollida i tractament de les escombraries, no recaigui en els ciutadans.

 

El Partit Socialista, el grup de l'oposició amb més regidors, lamenta la falta de consens del govern per confeccionar la proposta. Demana el fraccionament del pagament de l’IBI en 3 quotes anuals i que la mesura consti a l'ordenança. Sobre la taxa d'escombraries, rebutgen l'increment del 4'35% que proposta el govern i no volen que la puja recaigui sobre els veïns. i demanen la suspensió de la plusvàlua, l'impost sobre l'increment dels valors dels terrenys urbans, en els casos de famílies afectades per execucions hipotecàries i d'adhesions. També presentaran una moció i un conjunt de mesures per tal de trobar el recolzament de la resta de grups i plegats assolir aquest fi.

 

Segons l'alcalde, Josep Llensa, la no aprovació de les ordenances pot comportar un greuge econòmic pels veïns.

 

El govern també ha posat fil a l'agulla a l'elaboració del pressupost. Ja ha fet arribar l'avant-projecte del pressupost a totes les formacions polítiques i la setmana que ve es reuniran per començar-lo a debatre entre elles. El pressupost també està condicionat per les ordenances fiscals.