Aprovat el pressupost de Santa Cristina amb el futur incert del centre de dia

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ja té aprovat el Pressupost per l'any que ve. El vot favaorable dels dos representants a l'oposició d'Esquerra Republicana de Catalunya als comptes pel 2014

van permetre al govern local, format per Convergència i Unió i el Partit Popular i que governen en minoria, aprovar aquests números que s'enfilen als 6 milions 800 mil euros, un pressupost una mica inferior al d'aquest any.

En aquest nou pressupost es redueix en 150 mil euros la partida de deute públic i s'augmenta en 110 mil euros l'aportació a les entitats urbanístiques per satisfer-ne l'enllumenat públic.

Els comptes però no van rebre el suport dels socialistes a qui l'alcalde va retreure que no han ni volgut negociar una proposta de pressupost.

També hi va votar en contra el portaveu d'Emprenadors per Santa Cristina que va destacar que s'augmenten les despeses de l'estructura i es redueix la despesa que tenen els serveis que es presten la ciutadania. Des d'Emprenadors es proposava crear en el pressupost un fons de contingència pressupostària.

El tema que més debat va generar en l'aprovació del Pressupost va ser la retallada del 50% de la partida que es destina a mantenir el centre de dia de Santa Cristina d'Aro. Govern i oposició estan d'acord que és un servei deficitari i ara des del govern es deixa un marge de 6 mesos per trobar covenis que en facilitin la viabilitat. Sobre la taula hi ha la opció de portar als usuaris del centre de dia a Sant Feliu de Guíxols i cedir l'espai del centre de dia a la Fundació Vimar que treballa amb persones discapacitades.

Elmanteniment del centre de dia depèn de les negociacions que començaran ara i que en aproximadament 6 mesos han d'haver-se tancat.