Santa Cristina celebra el darrer plenari de l'any

Santa Cristina d'Aro va celebrar aquest dilluns el darrer plenari de l'any. Va ser una sessió ràpida on es van despatxar tres propostes de modificació del POUM de forma unànime i tots els grups van votar a favor de la moció de manteniment del servei d'ambulància de suport bàsic les 24 hores en base a Palamós,
This text will be replaced
plantant-se així davant de la reforma que impulsa el SEM com han fet la majoria d'ajuntaments de la comarca. 
 
Al torn de Precs i Preguntes, el portaveu d'Emprenedors per Santa Cristina d'Aro, Julio Rico, va aprofitar el tancament d'any per preguntar per l'estat de tres temes històrics al municipi: la granja de pollastres de Solius, el mur de l'escola i l'estat de l'adjudicaicó de les obres del Patronat. 
 
També es va treure a debat la factura de la llum del municipi, que cada mes puja a 25.000 euros. Santa Cristina està emmarcada al conveni signat per l'Associació Catalana de Municipis, però es va anunciar que s'estudiaran propostes de diferents emprses del sector per si es troba una opció més econòmica. 
A suggerència també del grup d'Emprenedors, l'alcalde va considerar treballar en un protocol de mesures que facilitin estalviar en les instal·lacions i equipaments municipals.