Santa Cristina agrupa els plans de protecció civil en un sol document

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha unificat tots els plans de protecció civil existents al municipi en un únic document. El ple va aprovar per unanimitat simplificar els protocols i agrupar-los en un únic pla que faciliti la feina als cossos d'emergència i seguretat.

This text will be replaced

Els plans de protecció civil són eines de planificació que estableixen el funcionament i l'organització dels recursos humans i materials per millorar la resposta davant d'emergències o riscos greus. Poden ser territorials, especials o d'autoprotecció.

Els plans territorials són aquells que preveuen emergències provocades per catàstrofes o calamitats com incendis, inundacions o terratrèmols entre d'altres. Tenen un caràcter nacional però cada municipi els adapta a les seves especificitats. Els plans especials es refereixen a riscos concrets, la naturalesa dels quals requereix d'uns mètodes tècnics i científics per avaluar-los i tractar-los. Els plans d'autoprotecció preveuen per a empreses, centres i instal·lacions determinades, les actuacions en cas d'emergència que es puguin produir com a resultat de la seva pròpia activitat, com per exemple una explosió química.

La redacció d'aquest document únic de protecció civil és una recomanació de la Generalitat que posa a disposició dels municipis les eines necessàries per poder-lo abordar.

Ocupes i granja de Solius

Protecció Civil a banda el ple va viure, de nou, dues discussions recurrents: Una primera sobre la macrogranja de pollastres de Solius. Un portaveu de l'entitat que hi està en contra va demanar als grups municipals que es llegeixin les al·legacions i que siguin valents per preservar Solius. L'altra el cas dels okupes. Un veí va tirar en cara a l'Ajuntament els seus problemes de convivència amb aquestes persones. Uns problemes que el consistori no hi pot fer massa res ja que el pis ocupat al que feia referència el veí és propietat d'un banc. I si aquest no denuncia només es poden fer actuacions puntuals que mai són definitives.