Més reciclatge i menys rebuig a Torroella

Els veïns de Torroella de Montgrí i l'Estartit han reciclat durant el 2016 el 47% de tots els residus generats, aquesta dada confirma la tendència positiva dels darrers dos anys en relació amb l'increment de la recollida selectiva de residus urbans i la disminució del rebuig, és a dir, del que es porta directament a l'abocador.
 
L'any passat es van generar 8345 tones de residus, 48 menys que l'any 2015. Pel que fa a la recollida selectiva, s'han acumulat 66 tones més i de residus 114 tones menys. De la selectiva en destaca sobretot l'augment de la fracció orgànica en un 8% i dels envasos un 4% més. La recollida de vidre es va mantenir en tones molt semblants a les del 2015 i pel que fa a la recollida de paper i cartró aquesta ha estat menys que fa 2 anys.
 
Des de l'àrea de Medi Ambient de Torroella engegaran una campanya de sensibilització ambiental per millorar la qualitat de la fracció orgànica ja que entre les tones recollides hi havia residus que no pertanyen al grup de l'orgànica.
 
Una de les novetats de l'any passat va ser l'entrada en servei el mes de juny de la planta de transferència, una instal·lació que es troba dins de la deixalleria municipal i que té com a objectiu compactar les fraccions i optimitzar el transport de residus fins als abocadors i centres de tractament.
 
Les xifres assolides el 2016 denoten que s'estan cumplint els objectius de millora que plantejava el  nou servei integral d'escombraries, neteja viària, platges i clavegueram que va iniciar-se l'any 2014. L'Ajuntament és conscient que es va pel bon camí però encara queda molt camp per recòrrer en matèria de reciclatge i disminució de residus.