L'Escola Guillem de Montgrí de Torroella de Montgrí impulsa un projecte educatiu per millorar l'aprenentatge dels alumnes

L'escola Guillem de Montgrí duu a terme un projecte d'innovació educativa per aconseguir que els seus alumnes desenvolupin les seves habilitats comunicatives, socials, creatives i siguin més autònoms.

El projecte es va començar a implantar el curs 2011-2012 després de detectar que els alumnes de 3 anys entraven a l'escola amb un baix nivell de coneixement del català, un lèxic molt pobre i dificultats de parla.

Per capgirar aquesta situació, de la mà de les famílies, el centre va adoptar una nova metodologia de treball i va passar del sistema de racons, amb un treball més dirigit i tradicional, al sistema d'ambients de treball on els alumnes poden desenvolupar tot el seu potencial humà i acadèmic. A més, durant l'etapa d'educació infantil es prioritza l'ensenyament de la llengua oral a l'escriptura.

Actualment, el projecte d'ambients està implantat a tots els cursos d'infantil i una part de primària. Amb la previsió d'aplicar-lo en pocs anys a tots els cursos del centre on estudien a la vora de set-cents alumnes. Una experiència pionera al Baix Empordà que l'any passat va tenir el reconeixement del jurat dels premis Baldiri Reixac que atorga la Fundació Carulla i d'altres centres escolars que han mostrat el interès per conèixer el projecte.